Privacy-verklaring

Privacy
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor mij en u van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Kitty Middelham is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt zij uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruikt en met welk doel. Voor alle doelgroepen geldt, dat de gegevens op uw verzoek ten alle tijden verwijderd zullen worden, behoudens de gegevens die een wettelijke bewaarplicht hebben, zoals verstrekte facturen.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Dit Privacy-document is van toepassing op alle soorten massages zoals omschreven op de website en voor coaching en overige individuele begeleiding. Tevens voor alle soorten massagecursussen zoals omschreven op de website (zowel groeps-als individuele cursussen). Voor B&B gasten worden alleen gegevens voor het opstellen van een factuur en het invullen van het verblijfsregister, nodig voor de toeristenbelasting, gehanteerd. Online (e-mail wisseling en facturen) zijn de gegevens beveiligd middels een wachtwoord. Deze informatie staat op een beveiligde computer en beveiligd op een usb-stick. Offline ( persoonlijke gegevens en gegevens over het verloop) is opgeborgen achter een slot.

Massage
Voor een goede massage is het belangrijk dat ik, als uw masseuse, aantekeningen maak. Er worden alleen aantekeningen gemaakt die van belang zijn om een persoonlijke op maat gesneden en zorgvuldige massage te kunnen bieden. Verder staan er gegevens in over het verloop. Zo kan ik op een later moment bij een hernieuwd contact de relevante informatie nalezen. Alle gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Deze gegevens blijven maximaal 7 jaar na afloop van de massagebehandelingen bewaard.

Coaching en overige individuele begeleiding
Voor een goede onderbouwde begeleiding is het belangrijk dat ik, als uw coacher, aantekeningen maak. Er worden alleen aantekeningen gemaakt die van belang zijn om een persoonlijke op maat gesneden en zorgvuldige begeleiding te kunnen bieden. Verder staan er gegevens in over het verloop. Zo kan ik op een later moment bij een hernieuwd contact de relevante informatie nalezen. Alle gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Deze gegevens blijven maximaal 7 jaar na afloop van het begeleidingstraject bewaard.

Groepscursussen en individuele cursussen
Voor groepscursussen wordt een  een adreslijst gehanteerd die bedoeld is voor het overzicht van welke cursus(sen) u volgt en voor overzicht in de administratie. Deze wordt nooit aan de andere deelnemers of derden uitgereikt. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast maak ik alleen indien nodig aantekeningen die belangrijk is voor een gerichte en persoonlijke begeleiding. Alle gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens blijven maximaal 7 jaar na afloop van de cursus/cursussen bewaard. Zo kan ik indien gewenst gerichte, persoonlijke en op maat gesneden adviezen geven over vervolgstappen voor cursussen, massage of coaching, ook wanneer men op een later moment een vervolgstap wil nemen.

Persoonsgegevens kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
– voor het toesturen van een nieuwsbrief (naam en e-mail).

Persoonsgegevens die hiervoor verwerk zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

E-mail en nieuwsbrief
Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over het actuele cursusaanbod en ander nieuws omtrent massagecursussen, individuele massage, workshops, coaching en speciale aanbiedingen. Ik verstuur de nieuwsbrief via Mail Chimp, die ook werkt volgens de nieuwe AVG-wetgeving. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ten alle tijden kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nimmer aan derden verstrekt.

Website
Deze verklaring is van toepassing op www.massagepraktijk.net en www.benb-meander-gasteren.nl

Contact

Massagepraktijk Meander
Kitty Middelham
Gagels 47
9466 PK Gasteren
meander@massagepraktijk.net
Tel. 06 44608559
Facebook
Banknr. NL25RABO0143659030 t.n.v. K.J. Middelham
KvK 01157139

 Opleidingen

Logo Psychosynthese Academie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste massagecursussen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.