Privacy-verklaring

Privacy
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor mij en u van groot belang. Persoons gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Kitty Middelham is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt zij uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruikt en met welk doel. Voor alle doelgroepen geldt, dat de gegevens op uw verzoek ten alle tijden verwijderd zullen worden, behoudens de gegevens die een wettelijke bewaarplicht hebben, zoals verstrekte facturen.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Dit Privacy-document is van toepassing op  Ontspanningsmassage, cursussen Ontspanningsmassage en de B&B.

Ontspanningsmassage
Er worden facturen opgemaakt voor de financiële administratie. Daarnaast wordt er praktische informatie gegeven of verstrekt via email-wisseling, watts app en telefonisch. Deze gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld en zijn met een wachtwoord beveiligd op een beveiligde computer en is beveiligd op een usb-stick. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Deze gegevens blijven  maximaal 7 jaar na afloop van de Ontspanningsmassage bewaard in verband met de wettelijke verplichting voor de belastingdienst.

Groepscursussen en individuele cursussen Ontspanningsmassage
Voor groepscursussen wordt een adreslijst gehanteerd die bedoeld is voor het overzicht van de groepssamenstelling en voor overzicht in de financiële administratie. Deze wordt nimmer aan de deelnemers of derden uitgereikt. Daarnaast worden er facturen opgemaakt en is wordt er praktische informatie gegeven of vertrekt per e-mail wisseling, watts app of telefonisch. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Al deze gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld en zijn beveiligd middels een wachtwoord op een beveiligde computer en is beveiligd op een usb-stick. Deze gegevens blijven maximaal 7 jaar na afloop van de cursus/cursussen bewaard in verband met de wettelijke verplichting voor de belastingdienst.

Bed and Breakfast

Voor B&B gasten worden gegevens voor het opstellen van een factuur voor de financiële administratie welke volgens de wettelijke verplichting 7 jaar worden bewaard, gehanteerd. Daarnaast is er het invullen van het verblijfsregister, nodig voor de toeristenbelasting. Online (e-mail wisseling, watts app, en facturen) zijn deze gegevens beveiligd middels een wachtwoord op een beveiligde computer en is beveiligd op een usb-stick. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt. Dit geldt ook voor alle gegevensverwerking met betrekking tot een verblijf in de B&B in combinatie met een Wellness-arrangement of een Ontspanningsmassage.

Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

E-mail en nieuwsbrief
Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over het actuele cursusaanbod en ander nieuws omtrent cursussen Ontspanningsmassage, individuele Ontspanningsmassage, workshops en aanbiedingen. Ik verstuur de nieuwsbrief via Mail Chimp, die ook werkt volgens de nieuwe AVG-wetgeving. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je te allen tijde kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nimmer aan derden verstrekt. Gegevens die verwerkt worden zijn naam en email-adres.

Website
Deze verklaring is van toepassing op www.massagepraktijk.net en www.benb-meander-gasteren.nl

Contact

Massagepraktijk Meander
Kitty Middelham
Gagels 47
9466 PK Gasteren
meander@massagepraktijk.net
Tel. 06 44608559

Bankrekening NL25RABO0143659030 t.n.v. K.J.Middelham

KvK 01157139

 Opleidingen

Logo Psychosynthese Academie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste massagecursussen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.