Richtlijnen massagecursussen i.v.m. coronavirus

Deze richtlijnen zijn opgesteld om massagecursussen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. De protocollen die vanuit de overheid en het RIVM ter beschikking zijn gesteld staan aan de basis hiervan.

Belangrijke voorwaarde voor deelname aan cursussen aangezien er geoefend wordt binnen de 1,5 meter

  • deelname is mogelijk als je je inschrijft samen met een huisgenoot. Je volgt de lessen dan samen en betaalt ook beide voor de cursus. 
  • wanneer je een contactberoep hebt en deze cursus als toevoeging aan je beroep wil volgen, kun je je wel individueel inschrijven. Je wordt dan gekoppeld aan een cursist die ook een soortgelijk contactberoep heeft.
Daarnaast is er onderscheid in vier categorieën. Vanwege de lengte van de lessen en het directe huidcontact is deze selectie relevant. Met deze selectie vooraf wordt ervoor gezorgd dat de kans op besmetting met het virus tot een minimum wordt beperkt.  
 
Categorie A. Je bent zonder COVID-19-klachten en voldoet niet aan de onderstaande kenmerken (zie B,C,D). Deelname is toegestaan onder voorbehoud dat de risicoclassificatie sinds het invullen van de vragenlijst niet is veranderd. Heb je hooikoorts en heb je dit elk jaar, dan val je ook in categorie A.
 
Categorie B. Deze bestaat uit 2 deelcategorieën: mensen ouder dan 70 jaar en mensen jonger dan 70 jaar. Het gaat over de mensen die door onderliggende gezondheidsproblemen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van COVID-19 hebben. Het gaat hierbij om de volgende gezondheidsklachten die als risicofactoren worden gezien:
− Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
− Chronische hart- en vaatziekten;
− Diabetes mellitus;
− Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
− Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie;
− Hematologische aandoeningen;
− (functionele) Asplenie (een miltaandoening);
− Aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/of bestralingstherapie bij kankerpatiënten;
− Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt.
 
Ben je ouder dan 70 jaar zonder de genoemde risicofactoren of jonger dan 70 jaar en je hebt één of meer van de bovenstaande gediagnosticeerde aanvullende risicofactor; overleg dan met de huisarts en/of behandelend arts of deelname aan een cursus verantwoord is. Je besluit mede op basis van dit advies of je deelneemt. In geval van twijfel kan overleg gevoerd worden met de cursusleidster. Het besluit om al dan niet deel te nemen, neem je uiteindelijk zelf.
 
Als je ouder bent dan 70 jaar EN een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor hebt, kun je helaas niet deelnemen aan een cursus.
 
Categorie C. Wanneer je symptomen hebt die horen bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn, smaak- of reukverlies), of familieleden hebt met symptomen passend bij COVID-19, of een verhoogd risico op infectie hebt; of wanneer je minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen transmissiegebied bent geweest, of op enigerlei wijze contact hebt gehad met een bewezen COVID-19-patiënt.
Wanneer je tot categorie C behoort kun je helaas niet deelnemen aan een cursus.
 
Categorie D. Je hebt bewezen COVID-19, of hebt familieleden met bewezen COVID-19, of je hebt huisisolatie, of je bent minder dan 2 weken genezen van COVID-19.
Wanneer je tot categorie D behoort kun je helaas niet deelnemen aan een cursus.
 
Maatregelen die de cursusleidster treft vanuit haar verantwoordelijkheid
• Veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden, worden zichtbaar voor iedereen opgehangen.
• De cursusleidster vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de cursusleidster voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de student alsnog niet deelnemen.
• Alle niet noodzakelijke objecten (tijdschriften, flyers, boeken, of iets dergelijks) uit de cursusruimtes zijn zoveel mogelijk verwijderd. Vanuit hygiënische oogpunt zijn de kussens ook verwijderd.
• Zo mogelijk blijven deuren geopend of worden door de cursusleidster of assistent voor je geopend
• Bij de cursussen in Schoonloo en Rotterdam is een afhaalbuffet koffie en thee
• De ruimte waar we met elkaar in masseren wordt goed geventileerd.
• Er zijn voldoende papieren handdoekjes en desinfecterende middelen aanwezig.
• Bij het schoonmaken wordt gebruik gemaakt van reinigingsmiddelen met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige).
• De cursusleidster ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na ieder gebruik worden gedesinfecteerd, zoals tafels en knie/enkelrollen.
• De cursusleidster en de assistenten zorgen ervoor dat bij iedere nieuwe les de lesmaterialen in een schone en gedesinfecteerde staat zijn.
• de cursusleidster en de assistenten zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen wordt beperkt.
• Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de cursusleidster of assistent, doet de cursist een stapje naar achteren. De cursusleidster of assistent wast na het voordoen direct de handen.
• De cursusleidster checkt of iedere tafel een eigen fles met massageolie heeft.
• De cursusleidster vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke bezittingen mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 
Maatregelen waar je als cursist voor verantwoordelijk bent
• Volg bij betreding van het gebouw de aangegeven looproute.
• Was je handen bij binnenkomst, voor en na het geven van een massage en bij vertrek.
• Neem de deurklink van de toiletdeur na gebruik af met een hygiënisch doekje en gooi het doekje in de prullenbak (een pakje hygiënische doekjes en een prullenbak zijn aanwezig bij de ingang van het toilet).
• Zorg er zoveel mogelijk voor dat je je jas niet hoeft op te hangen. Neem dus geen jas mee of stop deze anders in je tas.
• Houdt bij binnenkomst en het koffie/theedrinken en tijdens pauzes de 1,5 meter afstand in acht. Dus geen fysiek contact bij begroeting of afscheid.  Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de lesdag/avond, behoudens het elkaar masseren aan de massagetafel. Beperk het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die op dat moment worden aangeleerd.
• Neem een eigen drinkfles mee die voorzien is van je naam.
• Neem het minimaal noodzakelijke materiaal (lakens, handdoeken) naar de lesruimte mee. Denk ook aan extra hygiëne maatregelen zoals: draag geen sieraden en zorg ervoor dat je haar is samengebonden zodat het niet in contact komt met voorwerpen om je heen. Andere persoonlijke hygiëne en verzorging zoals tandenpoetsen, nagelvijlen en vergelijkbare activiteiten doe je voordat je naar de cursus komt. Schoenen en kleding die je uit doet stop je in een tas en deze houd je bij je. Wanneer de massagetafel is opgezet leg je de tas onder de tafel.
• Gebruik voor de massage schone handdoeken en lakens gewassen op 60 graden. Neem desgewenst een (schoon) kussen mee voor onder het hoofd.
• Het gebruik van een mondmasker is verplicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Raak je gezicht of mondmasker niet aan tijdens het masseren. Gebeurt dit wel, was dan direct daarna je handen.
• Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen.
• Gebruik uitsluitend de fles met massageolie van je eigen massagetafel.
• Per lesdag/-avond werk je met een vaste massage-oefenpartner op een aangegeven vaste plaats.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor je support en medewerking!
Kitty Middelham en het assistententeam

Contact

Massagepraktijk Meander
Kitty Middelham
Gagels 47
9466 PK Gasteren
meander@massagepraktijk.net
Tel. 06 44608559
Facebook
Banknr. NL25RABO0143659030 t.n.v. K.J. Middelham
KvK 01157139

 Opleidingen

Logo Psychosynthese Academie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste massagecursussen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.