Coaching

Gelukkig is het tegenwoordig steeds gewoner om ondersteuning te zoeken, iemand die een tijdje met je oploopt en je begeleidt. Kitty is opgeleid door de Psychosynthese Academie tot coacher (5 jarige beroepsopleiding) en kan je deze ondersteuning mogelijk bieden. Bel gerust voor meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek (06-44608559). Of vul het contactformulier in, je ontvangt doorgaans binnen 24 uur een reactie.

Wat is Psychosynthese

Psychosynthese (synthese =evenwicht)  is een ervaringsgerichte en optimistische vorm van coaching en niet verbonden aan een religieuze stroming. Deze visie gaat ook niet uit van wetmatigheden over ‘hoe iemand moet zijn’ maar juist dat ieder mens uniek is en in essentie een zuivere kern heeft.  Meer dan onze zorgen en wisselende stemmingen is er een ‘innerlijke waarnemer’, een ‘stille plek’ in ons, een liefdevol en krachtig ‘zelf’ die een bron van wijsheid in zich draagt. Ieder mens heeft echter bij tijd en wijlen te maken met spanningsvelden in contact met anderen, met zichzelf en met de voortdurende uitdagingen van het leven zelf. 

Voor wie?

Er kan een duidelijke aanleiding zijn om een begeleiding te zoeken, zoals:
• Je vind het moeilijk om keuzes te maken of richting te geven aan je leven
• Je hebt het gevoel dat ‘moeten’ je leven bepaald
• Je hebt stress gerelateerde klachten, zoals moeheid, een opgejaagd gevoel, gespannenheid
• Je ervaart gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, verdriet
• Je voelt je vastzitten in patronen die je als belemmerend ervaart
• Je wilt meer stevigheid en vertrouwen voelen bij jezelf in je werk en relaties
• Je vraagt je af hoe je jouw kwaliteiten meer kunt ontwikkelen

Werkwijze

Als je overweegt te komen voor begeleiding, ben je van harte welkom voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Tijdens dit verkennende gesprek kun je vragen stellen, ontvang je informatie en kun je voelen of het klikt. Gaan we verder, dan volgen er twee vervolggesprekken van anderhalf uur. Er zijn vragen met betrekking tot je achtergrond, je leven nu en wat daarin op dit moment speelt. We kijken ook samen naar wat je zou willen bereiken en welke thema’s daarbij relevant zijn en aandacht vragen. Dit gaan we samenbrengen in een ‘werk’plan. We spreken daarbij ook een kort tussentijds evaluatiemoment af. De sessies daarna zijn van wekelijks tot één keer per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie en wat past. Het is van te voren niet altijd mogelijk om goed in te schatten hoeveel sessies er nodig zullen zijn. Dit stemmen we tussendoor af. Bij besluit tot beëindiging van de sessies ronden we dit altijd af met een eindevaluatie tijdens de laatste sessie.

In de sessies werken we vanuit gebeurtenissen, moeilijkheden en vragen die je bezighouden en situaties waar je tegenaan loopt in je leven, je werk en je relaties. Je ontdekt delen, patronen en overtuigingen in jezelf die je in het dagelijks leven hebt ontwikkeld door bijvoorbeeld ervaringen van vroeger of omdat je omgeving je graag zo ziet. Deze delen worden in psychosynthese subpersonen genoemd. Voorbeelden van subpersonen zijn bijv. de harde werker, de perfectionist, de redder en de zorger.  Subpersonen zijn vaak ook in strijd en tegenstelling met elkaar waardoor je innerlijk heen en weer geslingerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de harde werker en de rustzoeker. Deze sub-personen hoeven niet weg; in iedere sub-persoon zit namelijk juist ook mooie eigenschappen, zoals overzicht, moed, kwaliteit willen leveren, enthousiasme, kracht, zorgzaamheid ed.  Wanneer een sub-persoon echter te overheersend aanwezig is gaat deze belemmerend werken, je energie volledig innemen waardoor andere behoeftes verdrongen worden. Hiermee kan diepere vervulling of levensvreugde verhinderd raken. Doordat je de sub-personen beter gaat herkennen in jezelf en de onderliggende behoeftes en motivaties leert begrijpen, ontvouwt zich een dieper inzicht in je levensverhaal en ontstaat er geleidelijk een nieuwe fase. Datgene wat je leert zien, doorvoelen, begrijpen, en accepteren, regeert namelijk niet langer over jou. Jij neemt stap voor stap de regie over. En wordt steeds meer een dirigent die voor zijn eigen orkest staat en bepaalt wie er aan zet is. Gaandeweg komt er meer rust en ontspanning waardoor er ruimte en energie vrijkomt voor het ontvouwen of verder ontwikkelen van je authentieke kwaliteiten. Er ontstaat een beter contact met wie je in wezen bent, waar je echt blij van wordt en wat goed bij je past. Dat geeft overzicht in je werk en je leven. 

Soms ben je niet bij machte om bepaalde omstandigheden in je leven te beïnvloeden of te veranderen. Belangrijk is het dan te verkennen hoe je er op een nieuwe manier mee om kunt leren gaan zodat je het beter kunt dragen. Het alleen al zien van vernieuwde mogelijkheden  kan al ruimte geven.

Diverse meditatieve oefeningen, mindfulness, gestalt,  familie opstellingen en lichaamswerk ondersteunen het proces. Je leert daarnaast met het inzetten van verschillende soorten wilskracht van binnenuit deze waardevolle krachtbronnen in te zetten. Deze krachtbronnen helpen je  richting te geven en bewustere keuzes te maken. Mogelijk komen hier ook praktische opdrachten uit voort met als doel te oefenen in de dagelijkse praktijk. Hierdoor ontwikkel je positieve stevigheid en evenwicht.

Kosten en aanmelding

Het kennismakingsgesprek is kosteloos.
De sessies zijn 1,5 uur en kosten € 75,–.

Deze kosten worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar. Soms vergoeden leidinggevenden deze kosten of mag een bepaald toegekend budget worden ingezet, bijv. als heroriëntatie naar nieuw werk of ter persoonlijke ondersteuning.

Bel gerust voor meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek (06-44608559). Of vul het contactformulier in, je ontvangt doorgaans binnen 24 uur een reactie.

Aan de Psychosynthese Academie in Amersfoort heb ik in 2011 een 5-jarige beroepsopleiding tot coach/counselor/gids afgerond met een diploma. Ik werk sindsdien in een intervisie-groep.

Locatie

 


De sessies worden gegeven in een sfeervolle praktijkruimte die ligt in een rustige omgeving. Gasteren ligt te midden van prachtige natuur. Je loopt er vanaf de praktijk zo in. Het kan heel goed en helpend zijn in de natuur eerst even om te schakelen voordat je begint met de sessie of na afloop de sessie even te laten bezinken voordat je het dagelijkse dingen weer oppakt. Ik kan je diverse suggesties geven voor korte of langere wandelingen in de omgeving.

Massagepraktijk Meander
Gagels 47, 9466 PK Gasteren
tel. 06-44608559

 

 

Contact

Massagepraktijk Meander
Kitty Middelham
Gagels 47
9466 PK Gasteren
meander@massagepraktijk.net
Tel. 06 44608559
Facebook
Banknr. NL25RABO0143659030 t.n.v. K.J. Middelham
KvK 01157139

 Opleidingen

Logo Psychosynthese Academie

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste massagecursussen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.